messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๙๔๖๔ ระนอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ ๕๐ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๙๔๖๔ ระนอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ ๕๐ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๙๔๖๔ ระนอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ ๕๐ ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถลากเรือ (สาลี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชมทุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินคลุก ซอยลงนาคลองปอ แยกซ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาบริการถ่ยเอกสารแผ่นสี สำหรับโครงการงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานซ่อมแซมดูแลระบบการจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนนบุกเบิกสายใหม่ ซอยลงนา หมู่ที่ ๕ (คลองปอ) แยกซ้าย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยลงนา ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed เช่าเครื่องเสียง เวทีการแสดง (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิกสายใหม่ ซอยเลียบคลองน้ำแดง แยกซ้ายเชื่อมคลองตาโม่ง หมู่ที่ ๓ ตอนที่ ๑ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(Box Culvert) ๒-๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๖.๐๐ เมตร ซอยเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed เช่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์บริเวณงาน พร้อมติดตั้ง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ เวทีการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยเลียบคลองน้ำแดงแยกซ้าย หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาบริการเต็นท์ ไฟเต็นท์และไฟถนน โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed เช่าเรือ (โครงการส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำจืดน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ๑ - ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๖.๐๐ เมตร ซอยทอนมุด หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำจืดน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ๑ - ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๖.๐๐ เมตร ซอยทอนมุด หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๖๑๒๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ (อัดผงเคมีแห้ง, แก๊สแอลพีจี, น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อถุงยังชีพหรืือเครื่องบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลน้ำจืดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บง-4544 ระนอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารขาว-ดำพร้อมเข้าเล่มสันกาวแบบประเมินตัวชี้วัดด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพ ด้านการพัฒนาองค์กร แบบประเมินตัวชี้วัดการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่ง และแบบสรุปการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงนา (คลองปอ) แยกซ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างจ้างเหมาติดตั้งหลังคากันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-4451 ระนอง เลขครุภัณฑ์ 011-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิกซอยเลียบนา (ซอย ๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า 80-4451) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างขุดวางท่อโดยเครื่องจักรกล (รถขุดตีนตะขาบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิก ซ.ลงนา ซอย ๓ ตอน ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิก ซ.ลงนา ซอย ๓ ตอน ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
1 - 50 (ทั้งหมด 251 รายการ) 1 2 3 4 5 6