messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ รับสมัครสมาชิกและนำขยะรีไซเคิลมาขาย (ขวดแก้ว,ขวดพลาสติก,กระดาษ,กล่องกระดาษ ฯลฯ) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 8.30 น.-12.00 น.
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง รายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตารื่น หมู่ที่ 4 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ. ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชมทุ่ง หมู่ที่6 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ. ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหินคลุก ซอยลงนาคลองปอ แยกซ้าย หมู่ที่ 5 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ. ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยห้วยจันทร์หอม แยกขวา หมู่ที่ 4 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ. ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทอนมุด หมู่ที่ 6 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ. ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview190
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
find_in_page แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview188

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม