messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
account_box กองช่าง
นายสวนะ มากศรี
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
นายสราวุธ ชัมพูทะนะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางเกษรินทร์ ชนะเกาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมพล ยินดีหา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า