messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
account_box สมาชิกสภา
นายศราวุธ ธนบัตร
ประธานสภา อบต.น้ำจืดน้อย
โทร : 089-918-3874
นายวิสาร พิทักษ์
รองประธานสภา
โทร : 087-265-9965
นายสุชาติ สิงห์สุวรรณ
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นางนิอร แซ่เอี้ยว
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายสัญญา เต็มศิริสกุล
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายสมศักดิ์ หิรัญ
ส.อบต.หมู่ที่ 4