องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืดน้อยตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 โทรศัพท์ 0-7788-0251 โทรสาร 0-7788-0253

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
แบบลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือ
บริการข้อมูล
thumb_up facebook
info Line

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 39
เดือนนี้ 4,994
เดือนที่แล้ว 10,513
ทั้งหมด 54,624

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดระนอง วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ITA 2020 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
photo ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
photo ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
photo สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อติดตามผลดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานละร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและ บุคลากร วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ระเบียบ ก.ม.จ. ว่าด้วยการจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
photo ขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
photo โปสเตอร์_การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
photo แผ่นพับ_การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file 01_แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file 02_แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายก อบต.น้ำจืดน้อย
โทร : 08-1187-3864
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายก อบต.น้ำจืดน้อย
โทร : 08-1187-3864
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลาการทั้งผู้บริหารและข้าราชการ
folder มาตรการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ป
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้การปฏิบัติงาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-