องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo อบต.น้ำจืดน้อย ขอเชิญชวนประชาชน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง "ฟรี" ตั้งแตวันที่ 21 - 23 มิ.ย.2565 เพื่อป้องกัน "โรคพิษสุนัขบ้า" poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file การใช้มาตรการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
photo องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนสุนัขและแมว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
photo นโยบายผู้บริหาร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนงดรับของขวัญหรือของกำนันในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางคิดระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓/๔) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติในการออกประกาศกำหนดจำนวนประกาศหรือติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
photo ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาสัมพันธ์ แนวทางการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน เพื่อประกอบการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file การประชุมเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
1 - 20 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5