องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การจัดเวทีประชาคมเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำจืดน้อย เรื่อง กําหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ำจืดน้อย
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
photo อบต.น้ำจืดน้อย ขอเชิญชวนประชาชน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง "ฟรี" ตั้งแตวันที่ 21 - 23 มิ.ย.2565 เพื่อป้องกัน "โรคพิษสุนัขบ้า" poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file การใช้มาตรการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
photo องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนสุนัขและแมว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5