messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ รับสมัครสมาชิกและนำขยะรีไซเคิลมาขาย (ขวดแก้ว,ขวดพลาสติก,กระดาษ,กล่องกระดาษ ฯลฯ) ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 8.30 น.-12.00 น.
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2 |
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง รายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16 |
รายงานผลโครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง รายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15 |
ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างที่มีระดับคะแนนดีเด่น
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18 |
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศ เรื่องรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17 |
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
ประกาศ เรื่องรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23 |
ประกาศ เรื่องรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง รายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35 |
ประกาศรายการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัปดาห์ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32 |
ประกาศองค์กา่รบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ผลการใช้จ่ายรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศผลการบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ผลการใช้จ่ายรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศ เรื่องการใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย พ.ศ.2563 (แก้ไขฉบับที่ 1) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25 |
1 - 20 (ทั้งหมด 239 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12