messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
find_in_page แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานผล (แบบ ผด.1) 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานผล (แบบ ผด.1) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415 |
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365 |
การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานผล (แบบ ผด.2) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 477 |
รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350 |
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363 |
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364 |
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2