messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายกรกช ชีวโรรส
ตำแหน่งนักบริหารงาน อบต. (ปลัด อบต.กลาง)
โทร : 094-4429523
จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 095-290-0770
นายกรกช ชีวโรรส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสวนะ มากศรี
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 08-1080-4209