องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
camera_alt ภาพกิจกรรม
ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสุนัย คลี่ขยาย... [28 สิงหาคม 2566]
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม [7 สิงหาคม 2566]
โครงการร่วมใจป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย [21 มิถุนายน 2566]
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [16 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ [13 เมษายน 2566]
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับ รพสต.น้ำจืดน้อย และ อสม. หมู่ที่ 1 ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ ตามมาตรการของสาธารณสุข [3 เมษายน 2566]
พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเตาเผาขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 [3 มีนาคม 2566]
พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ บริเวณสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [16 มกราคม 2566]
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (35 ภาพ) [14 มกราคม 2566]
จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย (32 ภาพ) [4 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 77 รายการ)