องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 095-290-0770
นางสาวอุษณีย์ สุริวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายธนพล ชูฝ่ายคลอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ อนุญาติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวกัญญาภัทร โมฬี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธนัชพร เปลี่ยวสงัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิโรรัตน์ สนแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางอรสา จบสุบิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายพุทธิพงษ์ มณีเเดง
พนักงานขับรถยนต์
นายเสริมพงษ์ คลี่ขยาย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุทธินี ธนบัตร
ผู้ดูเเลเด็ก(ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
นายสาโรจน์ บุญชด
คนงาน
นางสาวธันยพร แซ่เอี้ยว
คนงาน