messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำจืดน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ๑ - ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๖.๐๐ เมตร ซอยทอนมุด หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงนา (คลองปอ) แยกซ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิก ซ.ลงนา ซอย ๓ ตอน ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างขยายเขตประปาซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างขยายเขตประปาเลียบถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๕ (ตอนที่ ๑) ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิกซอยเลียบคลองน้ำแดงแยกซ้าย หมู่ที่ ๓ ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิกซอยลงนา (ซอย ๒) หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ ซอยลงนา ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนสายใหม่เส้นหลังอำเภอกระบุรี หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก ซอย ลงนา ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมาบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงาน ระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาบริการผู้ช่วยการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จดมาตรวัดน้ำ จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จดมาตรวัดน้ำ จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างเหมาผู้บันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน เพื่อทำความสะอาดในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตารุ่ง (ตอน ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยจันทร์หอม หมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างขยายระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำแดงใน ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) 2 x 1.80 x 1.80 x 8.00 เมตร ซอยคลองตานะ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงนา (คลองปอ) หมู่ที่ 5 บ้านน้ำแดงนอก ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตารุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตารื่น หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยต้นหว้าตอนบน - แยกสระน้ำบ้านยายเนย หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงนา (คลองปอ) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) จำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิก ซอยเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิกซอยแหลมกำ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 240
rss_feed จ้างก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) ๒-๑.๘๐x๑.๘๐x๘.๐๐ เมตร ซอยริมคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิก ซ.ลงนา (ซอย 2) หมู่ 2 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 243
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานจัดเก็นค่าน้ำประปาและจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา และจดบันทึกมิเตอร์น้ำในเขตตำบลน้ำจืดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำจืดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 268
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อบันทึกระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 283
rss_feed จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 268
rss_feed จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed จ้างผู้บันทึกข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 263
1 - 50 (ทั้งหมด 93 รายการ) 1 2