องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืดน้อยตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 โทรศัพท์ 0-7788-0251 โทรสาร 0-7788-0253ผลการประเมิน ITA 2564
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
แบบลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือ
บริการข้อมูล
thumb_up facebook
info Line
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตรอกปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายน้ำจืดน้อยพัฒนา 5 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายซอยนาดอนตัดใหม่ (ระยะที่ 4) บ้านน้ำแดงใน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายซอยน้ำจืดน้อยพัฒนา 7 (ระยะที่ 4) บ้านน้ำจืดน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายซอยสุดคำนึง บ้านตรอกปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทางร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านน้ำแดงใน ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file งานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนทางหลวงชนบท บ้านน้ำแดงนอก หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file งานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยปากช่อง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน ซอยเลียบทางรถไฟเก่าบ้านน้ำจืดน้อย หมู่ที่ 1 อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน ซอยหัวท่าลุงสอง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน ซอยลงนา บ้านน้ำจืดน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file งานปรับปรุงถนนลาดยางสายทางน้ำแดงนอก-เพชรเกษม หมู่ที่ 4 บ้านตรอกปรือ และหมู่ที่ 3 บ้านน้ำจืดน้อย (รน.ถ 18-001) ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ซอยลงนา (คลองปอ) ตอนที่ 2 แยกซ้าย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนนบุกเบิก (ถนนดิน) ภายในหมู่บ้าน ซอยลงนา (จรดแม่น้ำกระบุรี) บ้านน้ำแดงนอก หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยห้วยตารื่น (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ซอยศาลา (ตอนกลาง) ระยะที่ 2 บ้านน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file งานก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยสุสาน บ้านตรอกปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยน้ำจืดน้อยพัฒนา 7 (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file งานก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ซอยนาดอนตัดใหม่ (ระยะที่ 3) บ้านน้ำแดงใน อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลาการทั้งผู้บริหารและข้าราชการ
folder มาตรการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ป
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้การปฏิบัติงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง