องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ฉบับที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)(เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)(เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410
photo แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1