messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 26
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 2
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 117
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 144
แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 การประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 299
คู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 363
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 393
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1