messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 74
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 124
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ-6-เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 259
รายงานผลงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2563รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 382
รายงานผลงานงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2562 รอบ6เดือน ( 1 ต.ค.61 - 30 ม.ย 62) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 339
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1