องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยใสสะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง คำนิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองศ์กร (Organizational Culture) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file กิจกรรม : ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยใสสะอาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานละร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและ บุคลากร วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file แผนวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file วัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1