messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 34
แผนอัตรากำลัง 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ( ปรับปรุงตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ( ปรับปรุงตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 77
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 288
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 273
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 299
ประกาศเรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2560 | เปิดอ่าน : 416
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1