ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง