ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก ซอย ลงนา ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง