ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จดมาตรวัดน้ำ จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง