ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง