ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง