ชื่อเรื่อง : อบต.น้ำจืดน้อย รับลงทะเบียนสุนัข และแมว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อวัคซีนตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
รายละเอียด : อบต.น้ำจืดน้อย รับลงทะเบียนสุนัข และแมว เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อวัคซีนตาม “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในวัน และเวลาราชการ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย หรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.ทุกหมู่บ้าน ค่ะ ️สอบถามเพิ่มเติม สำนักปลัด โทร 077-880-251
ชื่อไฟล์ : F9HnMnGMon40335.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้