ชื่อเรื่อง : อบต.น้ำจืดน้อย ขอเชิญชวนประชาชน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง "ฟรี" ตั้งแตวันที่ 21 - 23 มิ.ย.2565 เพื่อป้องกัน "โรคพิษสุนัขบ้า"

ชื่อไฟล์ : oBhXkuuFri51045.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้