ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ชื่อไฟล์ : HKw11rgFri94649.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้