ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.อบต.ระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ชื่อไฟล์ : p0DG29SWed124044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้