องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
folder รายงานงบการเงินประจำปี
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file รายงานงบการเงินประจำปี 2558(ต่อ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1