messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุนัย คลี่ขยาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
โทร : 081-1873864
นายสุภาพ ทันพิสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยคนที่ 1
โทร : 065-3681107
นายวีระชัย ภูริปาณิก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยคนที่ 2
โทร : 084-1657221
นางสาวอุษณา สุดประเสริฐ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
โทร : 095-274-6226
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสวนะ มากศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
โทร : 08-1080-4209
พันจ่าเอกจำรูญ วรรณา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 096-776-7171
นางสาวณัฐนันท์ ฮั่นสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-471-4899
นายสวนะ มากศรี
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร : 08-1080-4209